Friday, August 18, 2017
Home > CHUYỂN NHƯỢNG BARCA

Messi ra nhiều yêu sách với Barca, Neymar bị đì một cách vô cớ

Messi trên đỉnh vinh quang cũng có lúc rớt xuống vực thẩm trên còn đường bóng đá của mình, bên cạnh đó Ronaldo đã từng có lúc dưới đáy nhưng đỉnh vinh quang của anh đang đến lúc này. Lionel Messi có còn ở lại Barcelona không thì đó vẫn còn

Read More